tisdag 2 juli 2013

11 000 i månaden innan skatt betalar ingen hyra


Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, tycker föga förvånande att vi har för höga löner i branschen. I Svenska Dagbladet idag:


Men vad menar du med en låg lön? Vilken lönenivå ska de enkla jobben ha?
– Svårt att säga, men som exempel vill jag nämna att ett entréjobb skulle kunna ha yrkesintroduktionens avtal som förebild, med en ingångslön på 75 procent.

Nej Christer Ågren. En lön på typ 11 000 är inte en "lön att leva på" för en artonåring i restaurangbranschen. Och för upplysnings skull, i och med att du inte verkar tycka att vår bransch "tar sitt ansvar" i fråga om att ge unga sysselsättning: 60 procent av branschens arbetare är under 30 år.

För dig som inte är insatt i vilka lönenivåer det i praktiken är Svenskt Näringsliv vill att vi ska ha kommer här en tabell baserad på dagens lönenivåer.


Minimilön utan yrkesvana:

Kronor/månad 14 448
Kronor/timme 83,55


Ungdomslön för dig under 20 år

Fr o m 19 år
Kronor/månad 12 073
Kronor/timme 69,82

Fr o m 18 år
Kronor/månad 11 010
Kronor/timme 63,67

Fr o m 17 år
Kronor/månad 10 478
Kronor/timme 60,60


Det är inte särskilt svårt att en artonåring, med en lön på 11 010 i månaden (om hen lyckas få ett fast heltidsjobb, vilket är också skrämmande ovanligt i branschen idag) inte kommer att kunna skapa sig ett liv som alla andra. Det förstår jag att Svenskt Näringsliv inte reflekterar över så mycket. På det högkvarteret är man nog långt ifrån den lönenivån. Men gå på restaurang, det gör man säkert gärna.