lördag 22 mars 2014

Nya tider, nya metoder

Att jobba fackligt är ofta att hålla sig inom fasta ramar. Förhandlingar enligt uppgjorda regler.
Möten inom föreningstraditioner. Lagar, avtal och regler enligt paragrafer.
Vi bestämmer demokratiskt vad föreningen står och tycker.

Men det finns ett område där vi har väldigt fria tyglar, där nya grepp och idéer måste implementeras, Organisering.
Länge var fackföreningsrörelsen en självklarhet, du jobbade, alltså var du med i ett fackförbund.
Så är det inte längre. Det beror givetvis på en mängd faktorer. Oavsett om du skyller på en borgerlig regerings attack på a-kassa och fackavgift eller på ett mer individualistiskt samhälle eller kanske på en alltför passiv fackföreningsrörelse, så spelar det ingen roll.
Våran största utmaning är sviktande medlemsantal.
Så, Sörj inte Organisera!!!!!

Och när vi nu skall locka tillbaka gamla medlemmar och hitta nya medlemmar är det också dags att uppdatera våra metoder, att hitta ny kanaler. Synas och övertyga arbetarna i vår bransch att ett medlemskap i våran fina förening är det absolut bästa sättet till att nå schystare villkor på arbetet.

En av dem kanalerna är våran podcast. Det är en förbaskat kul att få vara med och planera och spela in "Bakom Svängdörrarna", och att vi får så fin feedback värmer i hjärtat.

Jag ger er det senaste avsnittet, god lyssning!

/Johanlördag 8 mars 2014

Feminism att vägra krogar utan avtal

Ska ni ut och äta i kväll, på internationella kvinnodagen? Undvik kollektivavtalssmitarna.

Restaurangbranschen är kvinnodominerad. Till detta ska läggas att nästan hälften av alla arbetare i branschen tvingas arbeta på otrygga anställningar, att fyra av tio tvingas arbeta deltid och att löneläget är lågt.

Restaurangbranschen har en hög kollektivavtalsspridning. De allra flesta arbetsgivare i branschen inser att kollektivavtal är ett måste för att kunna bedriva en seriös verksamhet.
Men det finns de som väljer att ställa sig på andra sidan, och säga nej till den i avtal fastställda grundtryggheten, rätten att ovillkorligen omfattas av försäkringsskydd på jobbet och rätten till ökat medbestämmande på arbetsplatsen. Dessa är både högprofilerade krögare och allmänna fifflare.

De arbetsplatser som leder ligan över dåliga villkor är givetvis de arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Där arbetsgivaren inte tycker att kostnaden för trygghet är en investering. Ofta på dessa arbetsplatser ser vi lägre löner, slavliknande förhållanden, sexuella trakasserier, utbredd otrygghet, dålig arbetsmiljö, hög personalomsättning och oförmåga att anpassa arbetet för att möjliggöra för kvinnor att kombinera föräldraskap och arbete.

De arbetsgivare som avstår kollektivavtal väljer att bidra till att kvinnor även fortsättningsvis ska ha en lägre ställning i samhället genom att hålla dem otrygga och underbetalda.

Idag slår vi ett slag för alla de arbetsplatser som har kollektivavtal. Nej, det är inte alltid som villkoren är superba på dessa, och nej, det är inte alltid allt går rätt till på dessa heller. Men möjligheten för arbetande kvinnor att få ut det de har rätt till finns där att ta.

Frågan om att alltid, både som arbetare och konsument, välja arbetsplatser med kollektivavtal är en feministisk fråga. Branschens kvinnor gagnas inte av dåliga villkor och obefintliga möjligheter till inflytande. Och samhället i stort

Idag är det internationella kvinnodagen. Men det är en feministisk handling och en handling för jämställdhet i stort att välja bort arbetsplatser som inte är villiga att leverera schysta villkor och trygghet till kvinnor. Varje dag. Hela året.


Här kollar du om en arbetsplats omfattas av kollektivavtal.


/Jenny