torsdag 26 december 2013

15 osockrade sanningar om arbetsmarknaden

Idag skriver Daniel Swedin otroligt bra på Aftonbladet om den otrygga arbetsmarknaden. Han konstaterar att det pratas för lite om vilken arbetsmarknad vi har i Sverige, egentligen. I Hotell- och restaurangfacket pratar vi om just detta jämt. Men i samhället generellt sett borde detta uppmärksammas mycket mer. Vi måste prata mer om detta helt enkelt. 
På twitter sammanställde jag en liten lista över en del faktorer som gör arbetsmarknaden till den tråkiga skitmarknad den är idag. De är inte ställda i någon särskild ordning. Alla är typ lika illa.

1. Idag är det fullt möjligt att bollas runt på otrygga anställningar i hela sitt yrkesliv, bara arbetsgivaren tänker till lite. Det gör de.

2. Idag gäller principen "är du ung & hungrig kan du ta vilka skitvillkor som helst". Alternativet är att inte ha någon sysselsättning alls.

3. Idag är nästan 50 procent av alla i restaurangbranschen otryggt anställda, det vill säga i princip helt rättslösa.

4. Idag sitter folk hemma och väntar på sms eller samtal som avgör huruvida det blir nåt jobb eller inte.

5. Var fjärde ung saknar arbete.

6. Bara var tredje anställd i restaurangbranschen, som lyckats med konststycket att få fast anställning, är anställd på heltid.

7. Idag tycker en del arbetsgivare och deras arbetsgivarorganisation att det är ok att säga upp för att ersätta med bemanningsanställda.

8. 1/10 jobb i restaurangbranschen är subventionerade jobb. Detta trots (utöver) sänkt arbetsgivaravgift och halverad krogmoms.

9. I restaurangbranschen är var fjärde arbetslös om vi räknar om alla ofrivilliga deltider och otrygga anställningar till heltider.

10. Den utbredda otryggheten och arbetslösheten kombinerat med låg respekt gentemot unga arbetare gör facklig organisering ofta omöjlig.

11. Är du arbetskraftsinvandrare är ditt tillstånd att vara i landet knutet till din arbetsgivare. Du är alltså ägd av din arbetsgivare.

12. Om en arbetare med arbetskraftstillstånd skulle göra sig obekväm (om dåliga villkor tex) kan tillståndet ryka. Klaga = lämna landet.

13. Arbetsmarknadens hierarki är ungefär så här: svensktalande framför ej svensktalande. Män framför kvinnor. Unga och äldre är lika illa.

14. Lönegapet mellan kvinnor och män har ökat med 40 (!!!) procent sedan Reinfeldt blev statsminister.

15. Idag, 2013, tar kvinnor ut 3/4 av all föräldraledighet. Varför? De tjänar mindre än männen gör.


Tråkigt.
Men inte omöjligt att förändra med rätt politik och en jävla massa fackligt arbete.

/Jenny

söndag 22 december 2013

Manifestationen i Kärrtorp

Igår samlades 16 000 personer i Kärrtorp för att visa sin avsky mot rasism och nazism. Vi var givetvis där. För oss är det självklart att ta ställning.

Vi skickade en hälsning till arrangörerna innan manifestationen. Här följer den:

"Kära antirasister!

Vi är hotell- och restaurangfacket. Vi organiserar människor från alla världens delar. I vår bransch talar vi alla språk. Vi är hela världen samlad i en bransch. Vi är mer än mångkulturella.
Vi är miljonkulturella.
Det är just det som gör vår bransch underbar. 

Vi är alla olika, vi har alla lika rätt att vara det. Och vi står här idag för att markera att det är exakt just så vi vill ha det också.
Vi står här för att markera för de krafter som inte respekterar detta att de varken är välkomna på våra arbetsplatser eller i vår bransch.

Antirasistism och facklig kamp har alltid varit desamma. Och vi kommer outröttligt att fortsätta föra dem båda tills rasismen är utrotad.

Var hälsade alla antirasister, tillsammans är vi starkare än allt! 

/Hotell- och restaurangfacket genom Stockholmsavdelningens ordförande Jenny Bengtsson"