torsdag 26 december 2013

15 osockrade sanningar om arbetsmarknaden

Idag skriver Daniel Swedin otroligt bra på Aftonbladet om den otrygga arbetsmarknaden. Han konstaterar att det pratas för lite om vilken arbetsmarknad vi har i Sverige, egentligen. I Hotell- och restaurangfacket pratar vi om just detta jämt. Men i samhället generellt sett borde detta uppmärksammas mycket mer. Vi måste prata mer om detta helt enkelt. 
På twitter sammanställde jag en liten lista över en del faktorer som gör arbetsmarknaden till den tråkiga skitmarknad den är idag. De är inte ställda i någon särskild ordning. Alla är typ lika illa.

1. Idag är det fullt möjligt att bollas runt på otrygga anställningar i hela sitt yrkesliv, bara arbetsgivaren tänker till lite. Det gör de.

2. Idag gäller principen "är du ung & hungrig kan du ta vilka skitvillkor som helst". Alternativet är att inte ha någon sysselsättning alls.

3. Idag är nästan 50 procent av alla i restaurangbranschen otryggt anställda, det vill säga i princip helt rättslösa.

4. Idag sitter folk hemma och väntar på sms eller samtal som avgör huruvida det blir nåt jobb eller inte.

5. Var fjärde ung saknar arbete.

6. Bara var tredje anställd i restaurangbranschen, som lyckats med konststycket att få fast anställning, är anställd på heltid.

7. Idag tycker en del arbetsgivare och deras arbetsgivarorganisation att det är ok att säga upp för att ersätta med bemanningsanställda.

8. 1/10 jobb i restaurangbranschen är subventionerade jobb. Detta trots (utöver) sänkt arbetsgivaravgift och halverad krogmoms.

9. I restaurangbranschen är var fjärde arbetslös om vi räknar om alla ofrivilliga deltider och otrygga anställningar till heltider.

10. Den utbredda otryggheten och arbetslösheten kombinerat med låg respekt gentemot unga arbetare gör facklig organisering ofta omöjlig.

11. Är du arbetskraftsinvandrare är ditt tillstånd att vara i landet knutet till din arbetsgivare. Du är alltså ägd av din arbetsgivare.

12. Om en arbetare med arbetskraftstillstånd skulle göra sig obekväm (om dåliga villkor tex) kan tillståndet ryka. Klaga = lämna landet.

13. Arbetsmarknadens hierarki är ungefär så här: svensktalande framför ej svensktalande. Män framför kvinnor. Unga och äldre är lika illa.

14. Lönegapet mellan kvinnor och män har ökat med 40 (!!!) procent sedan Reinfeldt blev statsminister.

15. Idag, 2013, tar kvinnor ut 3/4 av all föräldraledighet. Varför? De tjänar mindre än männen gör.


Tråkigt.
Men inte omöjligt att förändra med rätt politik och en jävla massa fackligt arbete.

/Jenny