torsdag 17 maj 2012

Vi utvisar ingen!

Idag kör TV4 Nyheterna ett osedvanligt dåligt faktakontrollerat inslag om pizzabagaren i Vedevåg som hotas med utvisning efter att Hotell- & restaurangfacket skulle ha yttrat sig negativt till migrationsverket. Nyheten är allt annat än ny - något som TV4 borde veta om. Till det ska läggas att vi för flera veckor sedan gick ut med ett pressmeddelande om ärendet, som totalt motsätter sig den bild som Nyheterna nu målar upp.

När pizzabagaren i november 2011 första gången ansökte om arbetstilltånd fick HRF ansökan för påseende. Att arbeta som pizzabagare är att jämställas med att arbeta som kock och den lön som pizzabagaren erbjöds av sin arbetsgivare låg cirka 2000 kronor under den minimilön han enligt avtalet skulle ha – inte 200. 
I december 2011 återkom arbetsgivaren med en ny ansökan där pizzabagaren erbjöds 21 000 kronor i månaden. Vid det ansökningstillfället hade HRF inget att erinra. Varför Migrationsverket inte har valt att väga in detta i sitt beslut vet vi inte. Detta framkommer inte i Nerikes Allehanda och tidningen har i våra kontakter med dem avböjt att ta in en rättelse.
Vilka krafter som ligger bakom att en historia av den här sorten publiceras igen med denna vinkling kan man ju bara spekulera i. Men det är ju avtalstider.


Utvisning%20v%C3%A4cker%20kritik
Gör om gör rätt, TV4.